Tuottavaa ja tehokasta maanviljelyä

Jatkuvatoiminen kasvu- ja varastointiolosuhteiden seurantaolosuhdemittaus on tuottavan maanviljelyn takeena. IoLiving tuo reaaliaikaisen tiedon olosuhdemittauksen aitoihin ympäristöihin ja tiedonsiirtoratkaisu onnistuu luotettavasti hankalissakin olosuhteissa.

IoLiving on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla maanviljely on tuottavampaa ja tehokkaampaa. Kun olosuhdetietoja, esim. lämpötila, maaperän kosteus ja hiilidioksidipitoisuus, voidaan mitata viljelytuotteen aidossa ympäristössä ja reaaliaikaisesti, pystyy tuottaja ohjaamaan toimintojaan mahdollisimman hyvin niin viljelyn aikana kuin varastoinnissa ja kuljetuksissakin.

IoLivingin Älyperuna-ratkaisu on mullistanut perunan viljelyn. Älykäs mittaustiedon keräyslaite kerää jatkuvasti tietoa perunan kasvuympäristöstä sekä kuljetus- ja varastointiolosuhteista ja lähettää ne pilvipalveluun, jossa tieto on helposti analysoitavissa ja raportoitavissa.

Tuottavaa ja tehokasta maanviljelyä

Hyödyt

  • Reaaliaikaisuus
  • Mittaus aidossa ympäristössä
  • Tiedonsiirto
  • Laatu ja tuottavuus paranee
  • Kustannustehokkuus
  • Havainnolliset visuaaliset käyttöliittymät

Lisätiedot

Maataloustuotteitamme myy Solentum BV.

Lue lisää asiakasreferensseistämme

Referenssit

Solentum toimittaa edistyksellisiä ratkaisuja maanviljelyn tuottavuuden parantamiseen. Solentum ja ioLiving ovat kehittäneet ratkaisun maanviljelyn tuottavuuden ja laadun tehostamiseen.

Lue lisää asiakasreferensseistämme