Tehokkuutta, laatua ja ennustettavuutta rakennustyömaille

Rakennustyömaan jatkuva olosuhdeseuranta tuottaa ainutlaatuista tehokkuutta. ioLivingin älykkäillä mittaustiedon keräyslaitteilla ja pilvipalveluratkaisulla jäävät turhat työvaiheet pois, jolloin myös laatu ja ennustettavuus paranevat.

Suomalaisilla rakennustyömailla on tehty ioLivingin olosuhdemittauksia jo usean vuoden ajan. Tulokset ovat olleet erinomaiset ja asiakashyödyt ovat konkretisoituneet monessa kohteessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Varmista rakentamisen laatu

Betonin kuivuuden varmistaminen

Rakenteiden kosteusongelmien on todettu olevan vaikuttava tekijä sisäilmaongelmissa. Betonin ominaisuuksilla, rakenneratkaisulla ja ympäristöolosuhteilla on oleellinen vaikutus siihen, miten nopeasti betoni kuivuu.

Betonilattiaa ei saa pinnoittaa ennen kuin betonin kosteus alittaa kullekin pinnoitteelle määritellyn ylärajan. Betonin kosteusmittaus on rakennustyömailla jokapäiväinen asia, joka voidaan automatisoida ioLivingin ratkaisulla. Perinteisesti betonin kosteusmittaus on suoritettu manuaalisesti ja yksittäisinä mittauksina. Tämä tärkeä toiminto voidaan ioLivingin ratkaisun avulla toteuttaa reaaliaikaisesti ja mittaustuloksia voidaan tarkastella nettiselaimen avulla missä ja milloin tahansa. Jatkuvan seurannan mittaustulosten luotettavuus on osoittautunut paremmaksi verrattuna yksittäismittauksiin.

Lämpötilan mittaus

Rakennusvaiheessa käytetään usein tilapäisiä lämmitysjärjestelyjä. Lämmitys voi tällöin katketa ennakoimattomasti, mikä puolestaan voi johtaa vesijohtojen jäätymiseen. Lämpötilan laskiessa ilmankosteus kondensoituu kylmille pinnoille aiheuttaen myöhemmin home- ja kosteusvaurioita.

ioLivingiin ratkaisun jatkuva lämpötilaseuranta antaa hälytykset puhelimeen, mikäli asetetut lämpötilarajat alittuvat tai ylittyvät. Erityisesti museoviraston suojelemissa kohteissa lämpötilan hallinnalle on asetettu tiukat vaatimukset.

Kondensoitumisen estäminen rakenteissa

Väärin suunniteltu tuuletus tai rakenne saattaa johtaa kosteuden kondensoitumiseen eristeisiin ja rakenteisiin. Huonosti tuuletetun yläpohjan ja vesikaton välitila saattaa johtaa kosteusongelmiin. IoLivingin ratkaisu antaa hälytyksen, mikäli lämpötila lähestyy kastepistettä.

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistus

Ilmanvaihdon toimivuus tarkistetaan parhaiten rakennuksen käytön aikana. Erityisesti korjausrakentamisessa tämä on keskeinen toimenpide ja ilmanvaihtoa tulee parantaa vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Jos asuinhuoneiston alipaine on suuri, on vaarana, että syntyy kosteusvaurioita. IoLivingin siirrettävä paine-eron mittauslaite on kätevä käyttää, koska kiinteitä järjestelmäasennuksia ei tarvita. Seurannan avulla tarkistetaan ilmanvaihdon toimivuus nimenomaan rakennuksen käytön aikana.

Varmista rakennusprojektin aikataulu

Betonirakenteiden kuivatuksen ohjaus

Kosteudenhallinta on erittäin tärkeä asia rakennuksen suunnittelussa, rakentamisen aikana ja rakennuksen käyttöaikana. Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttavat lämpötila, rakennetta ympäröivän ilman suhteellinen kosteus, tuuletus ja talorakenteet.

Kuivuminen ei ole tasaista. Työmaalla on useita betonirakenteita ja projektin aikataulun kannalta on kustannustehokasta, että kaikki rakenteet saavuttavat hyväksytyn kosteustason samanaikaisesti. ioLivingin ratkaisulla nähdään kaikkien kohteiden kuivuminen ja kuivatusta pystytään tehostamaan kohteissa, jotka kuivuvat hitaammin.

Lopputarkastuksen tehokas ajoittaminen

Ilman jatkuvaa seurantaa on vaikea arvioida milloin betoni on riittävän kuiva lopputarkastusta varten ja lopputarkastusmittaus joudutaankin useasti toistamaan. Jatkuvan kosteusseurannan avulla nähdään oikea ajankohta lopputarkastukselle ja näin tehostetaan toimintaa.

Kysy lisää työmaan olosuhdeseurannasta

Hyödyt

 • Turhat työvaiheet poistuvat
 • Säästää aikaa
 • Helppo ja nopea käyttöönotto
 • Laatu ja ennustettavuus paranee
 • Kannattavuus kasvaa
 • Turvallisuus lisääntyy
 • Laajennettavissa tarpeen mukaan

Lisätiedot

Tuote-esitteet

Asiakaskokemuksia, lue lisää:

Kansallismuseon tornin korjaustöiden olosuhdeseuranta.

Lämpötilan jatkuvasta seurannasta Maria01 työmaalla.

Betonin kosteuden hallinta rakennustyömaalla.

Jatkuva olosuhdeseuranta lisäsi tuottavuutta.

Lisenssi

CON Rakennuslisenssi on suunniteltu rakennusalan ammattilaisten käyttöön työmaan mittaustulosten analysointiin ja seurantaan nettipalvelun kautta.

Lue lisää lisenssistä

 

Kustannustehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu

Perinteiset manuaaliset olosuhdemittaukset ovat korvautumassa nykyaikaisilla menetelmillä. ioLiving tarjoaa ratkaisun, joka mahdollistaa jatkuvan mittauksen ja mittaustulosten reaaliaikaisen seurannan havainnollisen käyttöliittymän kautta. IoLiving mittaustiedon keräyslaite tallettaa muistiinsa mittaustulokset säännöllisin väliajoin. Älypuhelin tai gateway siirtää mittaustiedot nettipalvelimelle ja rakentamisolosuhteita voidaan seurata nettiselaimella mistä tahansa.

ioLivingin ratkaisun keskeiset ominaisuudet:

 • Jatkuva seurantaKaikissa yllä luetelluissa käyttötarkoituksissa on oleellista, että mittaustieto on käytettävissä pidemmältä ajalta, jolloin nähdään olosuhteiden vaihtelut ja trendit.
 • Reaaliaikainen analysointiMittaustiedon graafisella analyysillä saadaan parempi käsitys siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Analyysin perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • EtäseurantaTieto on saatavilla millä tahansa nettiselaimella. Ajasta ja paikasta riippumatta.
 • HälytyksetJos mittausparametri poikkeaa sallituista, saadaan hälytys sähköpostiin tai tekstiviestinä.
 • Raportointi ja arkistointiMittaustiedot tallennetaan ja ne ovat käytettävissä koko rakennusprojektin ajan.
 • Tiedon jakaminenLukuoikeuksia voidaan antaa rakennustyömaan kaikille toimijoille, esim. rakennuttajalle, pääurakoitsijalle ja rakennustarkastajalle.

Nopea käyttöönotto

ioLivingin ratkaisu voidaan toimittaa asiakkaalle kahdella tavalla:

Omatoiminen käyttöönotto:
Asiakas ostaa tarvittavat laitteet ja lisenssin. Asiakas avaa käyttäjätunnuksen ja aktivoi laitteet tilille. Asiakas hankkii SIM-kortin Gateway laitteeseen.

Avaimet käteen toimitus
IoLiving avaa asiakkaalle tilin, aktivoi laitteet ja lisenssin tilille sekä hankkii SIM-kortin gateway-laitteeseen. Kokonaisuutta testataan vähintään 24 tuntia. ioLiving toimittaa tuotteen asiakkaalle kätevästi yhteen salkkuun pakattuna. Lue lisää.

Ota meihin yhteyttä.
Keskustellaan mikä ioLivingin ratkaisu sopisi parhaiten juuri teidän rakennustyömaalle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

IoLivingin rakennustyömaan olosuhdemittauksia on tehty suomalaisilla työmailla jo usean vuoden ajan.

Hyödyt

 • Turhat työvaiheet poistuvat
 • Säästää aikaa
 • Helppo ja nopea käyttöönotto
 • Laatu ja ennustettavuus paranee
 • Kannattavuus kasvaa
 • Turvallisuus lisääntyy
 • Laajennettavissa tarpeen mukaan

Lisätiedot

Tuote-esitteet

Asiakaskokemuksia, lue lisää:

Kansallismuseon tornin korjaustöiden olosuhdeseuranta.

Lämpötilan jatkuvasta seurannasta Maria01 työmaalla.

Betonin kosteuden hallinta rakennustyömaalla.

Jatkuva olosuhdeseuranta lisäsi tuottavuutta.

Lisenssi

CON Rakennuslisenssi on suunniteltu rakennusalan ammattilaisten käyttöön työmaan mittaustulosten analysointiin ja seurantaan nettipalvelun kautta.

Lue lisää lisenssistä

 

Lue lisää asiakasreferensseistämme

Referenssit

Ramirent on konevuokrauskonserni, jolla on 300 toimipistettä kymmenessä maassa. Ramirent vuokraa ja myy ioLivingin teknologialla toteutettua betonin kosteusseurantatuotetta.

Lue lisää asiakasreferensseistämme